Интернет Радио Хостинг

Интернет радио онлайн излъчване.

Интернет радио хостинг. Гъвкави ценови планове за малки и големи от 50 лв/месец. Едни от най-добрите радиа в България ни се довериха!

Интернет излъчване

Как да си направя интернет радио?

За да направите собствено лицензирано интернет радио е необходимо да направите следното:
  1. Да уредите авторските и сродни права за излъчваната програма с овластено за това лице. За територията на Р. България това са Мюзикаутор и Профон, но може и да се лицензирате от други международни компании. На нас е необходимо да представите договор за това;
  2. Да ни подадете линк към източника на програмата описана в договора;
  3. Да изберете план за интернет излъчване в зависимост от очаквания брой едновременни слушатели;
  4. Да заплатите авансово месечната си такса.
Свържете се с нас за подробна ценова оферта.
Comments