Terms‎ > ‎

Условия за ползване на домейни


ДОМЕЙН

Имената на домейни в Интернет се състоят от части, разделени с точки. Последната част е домейнът от първо ниво (на английски top-level domain или TLD). Например в името на домейн hitsol.net домейнът от първо ниво е net.

Съществуват два вида домейни от първо ниво. Домейните от първо ниво с код за страна (ccTLD) се използват за дадена страна и имената им се състоят от две букви (съгласно ISO 3166-1 алфа-2), например bg за България. Имената на общите домейни от първо ниво (gTLD) се състоят от три или повече букви и се използват (поне на теория) от специална група организации (например edu за образователни институции).

Под ДОМЕЙН ще се разбира домейн от второ ниво или по ниско, например example.com, example.co.uk, example.hitsol.net, example.pub.hitsol.net и др.

РЕГИСТРАТОР

Регистратор е организация или съвкупност от организации в интернет, които предоставят за ползване ДОМЕЙНИ за определен интервал от време при определени условия срещу определено възнаграждение на физически или юридически лица или организации (РЕГИСТРАНТИ).

За целите на тези условия ХИТСОЛ е РЕГИСТРАТОР.

УСЛОВИЯ НА РЕГИСТРАТОРА

УСЛОВИЯ НА РЕГИСТРАТОРА са съвкупност от условия на всички организации, в това число ХИТСОЛ, участващи в процеса на РЕГИСТРАЦИЯ, ТРАНСФЕР или ПОДНОВЯВАНЕ. По презумция УСЛОВИЯТА на ХИТСОЛ допълват всички други. При противоречие между тях се приема за валидно тълкуванието (УСЛОВИЯТА) на ХИТСОЛ.

Условията на съответните организации могат да бъдат намерени на техните сайтове в това число, но без ограничение на Enom.com и Register.bg

РЕГИСТРАНТ

РЕГИСТРАНТ е лицето ползвател на ДОМЕЙНА за СРОКА на РЕГИСТРАЦИЯ.

СРОК

СРОК е периода за който ДОМЕЙНА е предоставен за ползване.

ЦЕНА

ЦЕНА е посочената от РЕГИСТРАТОРА сума необходима съответно за регистрация, подновяване или трансфер на ДОМЕЙН за съответен СРОК.

РЕГИСТРАЦИЯ

Под РЕГИСТРАЦИЯ на ДОМЕЙН ще се разбира услугата по регистрация на нов или изтекъл ДОМЕЙН за СРОКА за който предварително е заплатен съгласно тези УСЛОВИЯ.

ТРАНСФЕР

Под ТРАНСФЕР на ДОМЕЙН ще се разбира услугата по трансфер на регистриран ДОМЕЙН при РЕГИСТРАТОРА. СРОКА за който е регистриран се увеличава в зависимост от тези УСЛОВИЯ.

ПОДНОВЯВАНЕ

ПОДНОВЯВАНЕТО на ДОМЕЙН е услугата по удължаване на СРОКА на ползване на регистриран домейн при РЕГИСТРАТОРА съгласно тези УСЛОВИЯ.

ПОЛЗВАНЕ

РЕГИСТРАНТА има право да ползва ДОМЕЙНИТЕ за срока за който са предплатени от него и регистрирани при стриктно спазване на тези УСЛОВИЯ.

РЕГИСТРАНТА има право да ползва ДОМЕЙНИТЕ по предназначение както намери за добре, стига с това да не нарушава законовите разпоредби и имиджа на РЕГИСТРАТОРА.

В определени случаи РЕГИСТРАТОРЪТ може да предостави ДОМЕЙНИ безплатно или при преференциални цени за ползване при ограничителни условия. При нарушаване на тези ограничителни условия РЕГИСТРАТОРА има право да ПРЕКРАТИ ПОЛЗВАНЕТО на ДОМЕЙНА и да изиска заплащане на разликата в цената от РЕГИСТРАНТА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ на ползването става в който и да е от следните случаи:
 • с изтичане на СРОКА за ползване;
 • при непокрити задължения на РЕГИСТРАНТА в това число и за други услуги предоставени от ХИТСОЛ;
 • при нарушение на тези УСЛОВИЯ от страна на РЕГИСТРАНТА;
 • при извършване на противоправни действия от страна на РЕГИСТРАНТА или които ХИТСОЛ определя като такива;
 • при ползване не по предназначение.
РЕГИСТРАНТЪТ има право да изиска от РЕГИСТРАТОРА разрешение за трансфер на ДОМЕЙНИ при друг регистратор. РЕГИСТРАТОРЪТ от своя страна определя такса за тази операция за всеки случай по отделно и може да откаже трансфера в следните случаи:
 • РЕГИСТРАНТЪТ има непокрити задължения в това число и таксата за прекратяване;
 • РЕГИСТРАНТЪТ е нарушил УСЛОВИЯТА в това число евентуални ограничителни условия;
 • РЕГИСТРАТОРЪТ се опасява за евентуални противоправни действия от страна на РЕГИСТРАНТА;
 • има наложен запор върху ДОМЕЙНА;
 • има спор за правото върху ползването на ДОМЕЙНА;
 • има опасения за нарушени авторски или сродни права в следствие ползването на ДОМЕЙНА;
 • други случаи в които биха настъпили вреди за РЕГИСТРАТОРА.
Comments